Fotball

Otto Treider Idrett kan tilby et fotballtilbud som har fokus på utvikling av hele fotballspilleren. Vi har som mål at du skal utvikle dine tekniske, taktiske og fysiske ferdigheter. Fotballtreningene vil være spennende og utfordrende, og har fokus på individuell spillerutvikling.
Du vil ha mulighet til å bli en bedre, sterke og raskere fotballspiller. Det er lagt opp til å trene fotball samt fysisk trening to ganger per uke. For å sikre en helhetlig spillerutvikling har vi fokus på:

- Individuell tilpasning, individuelle ferdigheter og fysiske forutsetninger
- Oppfølging av kvalifisert fotballtrener og fysisk trener
- Skape et inspirerende og trygt treningsmiljø
- Å bidra til økt selvstendighet og refleksjon rundt egen utvikling
- Fagdager med ulike tema 2 ganger i løpet av året
- Løpende dialog med spiller og klubb-/forbundstrener
- Årlig studietur/treningsleir

Hverdagen på Fotballinjen

Fotballinjen har to ukentlige treningsøkter. Treningsøktene vil være todelt, der 2/3 av treningen vil være fotballspesifikk trening utendørs og 1/3 av treningen vil være fysisk trening for fotballspillere utendørs eller inne i treningssal. På de kaldeste dagene vil vi prioritere fysisk trening innendørs på Oslo Idrettssenter. I løpet av året vil du sammen med elever på de andre idrettstilbudene ved Otto Treider Idrett delta på fagdager. Fagdagene avholdes en gang per termin, på disse tar vi for oss ulike temaer innen prestasjonsfremmende trening, ernæring, restitusjon og inspirasjonstreninger. På fagdagene vil de komme ulike eksterne forelesere.

Det faglige opplegget er lagt opp slik at du som elev vil ha mulighet til å påvirke din egen treningshverdag. I perioder der totalbelastningen er stor har du som elev mulighet til å drive alternativ aktivitet/trening. Dette forutsetter på forhånd har laget avtale med klubbtrener fotball- og fysisk trener ved Otto Treider Idrett.

Treningssamling i utlandet

Det legges opp til en årlig treningssamling i utlandet. Treningssamlingen har en varighet på 5-7 dager. Sesongmessig legges treningsleiren utenfor klubbsesongen. I løpet av treningsleiren vil elevene ha 1-2 treningsøkter per dag og treningskamper mot relevant motstand dersom dette er mulig å få til. Treningssamlingen inneholder også variert undervisning innenfor temaer som er relevante for din utvikling som fotballspiller og idrettsutøver.

Fotball - (Feature Image)