Håndball

Vil du utvikle deg som håndballspiller? Drømmer du om å nå toppnivå eller driver du med håndball fordi du synes det er gøy? Ønsker du å ta del i et godt og inspirerende treningsmiljø? Ønsker du å kombinere en idrettskarriere med studier senere? Ved å velge Håndballtilbudet ved Otto Treider Idrett får du alt dette. Håndballtilbudet ved Otto Treider Idrett ble etablert for mer enn 25 år siden. I løpet av denne tiden har hundrevis av elever kombinert skolegang og håndball gjennom håndballtilbudet ved Otto Treider Idrett, og flere av disse har gått videre etter videregående til å spille i eliteserie og på landslag. Håndballinjen har et godt sosialt miljø og hos oss vil du få ta del i et utfordrende treningsmiljø sammen med andre utøvere fra ulike klubber. Det er fire momenter som utgjør basis i håndballlinjen:

- Håndballtrening i hall
- Fysisk trening ved Oslo Idrettssenter
- Teoriundervisning og fagdager knyttet til optimal prestasjon
- Treningsleir i utlandet

Håndballtilbudet ved Otto Treider Idrett setter helhetlig spillerutvikling i fokus. Tilbudet tilpasses klubbhverdagen slik at utøvere ikke overbelastes, men i stedet får maksimalt ut av sin treningshverdag.

Hverdagen på Håndballinjen

Gjennom individuell tilrettelegging, tett oppfølgning fra engasjerte trenere, samhandling med klubbtrener og fokus på fysiske forutsetninger skal vi legge til rette for at du kan realisere ditt potensiale og nå dine mål. Hver uke trener du håndball en halv dag og fysisk trening i kombinasjon med teoriundervisning en halv dag. Det legges også opp til at vi har en fagdag per termin. Denne fagdagen brukes til teoriundervisning innen ulike prestasjonsfremmende temaer samt inspirasjonstreninger. Noen av fagdagene vil gå i kombinasjon med de andre linjene på Otto Treider Idrett.

På håndballtreningene legges det opp til individuell spillerutvikling veiledet av kompetente trenere. All fysisk trening gjennomføres i Oslo Idrettssenter sine lokaler på Skullerud under veiledning av fysiske trenere og tilpasses til den enkelte. Den fysiske treningen er viktig for å skape bedre forutsetninger for økt prestasjon, men også for å forebygge skader.

Treningssamling i utlandet

Det legges opp til en årlig treningssamling i utlandet med en varighet på 5-7 dager. Så langt det er mulig legges treningssamlingen til pauser i klubbsesongen og det har vært vanlig at samlingen legges til landslagspauser etter jul. På treningssamlingen vil utøverne gjennomføre 2 daglige treningsøkter. Tidligere år har man også lagt opp til treningskamper mot lokale lag.

Håndball - (Feature Image)