Hospitering

Vil du prøve deg som elev på Otto Treider en skoledag?

Enten du går i 10.-klasse, eller allerede har begynt på videregående og vurderer å bytte skole, er du velkommen til å prøve en skoledag på Otto Treider Private Gymnas. Hvis du går i 10.-klasse, får du permisjon gjennom rådgiver på din skole for å besøke en videregående skole.

Hvert år kommer mange elever på en slik besøksdag hos oss - og vi opplever at de aller fleste av dem velger å begynne her! Er du spesielt interessert i et av våre idrettstilbud, så velger vi en dag med både trening og vanlig skoleundervisning, slik at du kan få prøvet ut begge deler. Ta kontakt med oss på e-post: info@ottotreider.no. Husk å oppgi evt idrett, hvis det er aktuelt, så finner vi en dag som passer og gjør avtale med deg.