Opptak/søknadsfrist

Otto Treider Idrett følger opptaket til Otto Treider Private Gymnas og opererer med 2 inntak:

  • 1. inntak har søknadsfrist 1. mars

  • 2. inntak er rullerende frem til skolestart i august

Du søker plass på Otto Treider Idrett på samme søknadsskjema som for Otto Treider Private Gymnas.