Utmelding

Elever som har tiltrådt trening, er bundet til å betale treningsavgift for påbegynt semester. Treningsavgiften må betales selv om en elev avbryter treningen. NB! Utmelding må være skriftlig.